تبلیغات
وقت سفارت در دبــی - ابوظبـی - قبـرس - بــاکو - ســـوریه - افغـانستـــان - ترکیه-عراق-تاجیکستان.پرکردن فرم DS160وقت سفارت انگلیس آلمان فرانسه ایتالیا در تهران


وقت سفارت در دبــی - ابوظبـی - قبـرس - بــاکو - ســـوریه - افغـانستـــان - ترکیه-عراق-تاجیکستان.پرکردن فرم DS160وقت سفارت انگلیس آلمان فرانسه ایتالیا در تهران

جهت تعیین و گـرفتـن وقـت مصــاحبه سفــارت آمــریکا در 

 

 دبــی - ابوظبـی - قبـرس - بــاکو - ســـوریه - افغـانستـــان -

 

تـاجیکستـــان - گــرجستـــان .آنکارا  و....  بــا مـــا

تمـــاس بگیـــــرید.

۰۹۱۹۸۳۶۷۰۱۰

سیاوش

GMAIL:Turkiyetour@gmail.com

 

09198367010

 

خدماتی که ما میتوانیم برای شما انجام  

دهیم شامل :

  


*تعیین وقت مصاحبه سفارت آمریکا در دبـــــی 

*تعیین وقت مصاحبه سفارت آمریکا درابوظبـی

*تعیین وقت مصاحبه سفارت آمریکا در قبــرس  

*تعیین وقت مصاحبه سفارت آمریکا در بــــاکـو 

*تعیین وقت مصاحبه سفارت آمریکا در سـوریه

*تعیین وقت مصاحبه سفارت آمریکا درافغانستـان

*تعیین وقت مصاحبه سفارت آمریکا درگـرجستان

*تعیین وقت مصاحبه سفارت آمریکا درتاجیکستان

*تعیین وقت مصاحبه سفارت آمریکا آنکارا

و.........

*پـر کـردن فــرم ( ۱۶۰ ) سفــارت

 


 


نوشته شده در یکشنبه 1 خرداد 1390 ساعت 11:27 ق.ظ توسط siavash سیاوش نظرات |

وقت سفارت

آلمان .

09198367010

 

 فرانسه .

 

09198367010

ایتالیا .

09198367010

 

انگلیس.

09198367010

 

 در تهـــــــــــــــــــــــــــــران

تلفن تماس:

۰۹۱۹۸۳۶۷۰۱۰   سیاوش


نوشته شده در یکشنبه 1 خرداد 1390 ساعت 11:25 ق.ظ توسط siavash سیاوش نظرات |

دبــی - ابوظبـی - قبـرس - بــاکو - ســـوریه - افغـانستـــان -

 

تـاجیکستـــان - گــرجستـــان .آنکارا  و....  بــا مـــا

تمـــاس بگیـــــرید.

۰۹۱۹۸۳۶۷۰۱۰

سیاوش

GMAIL:Turkiyetour@gmail.com

فرستادن مدارک برای وقت سفارت آمریکا در آنکارا به این ایمیل

ankara.sefarat@gmail.com

 

فرستادن مدارک برای وقت سفارت آمریکا در دبــــی به این ایمیل

dxb.sefarat@gmail.com

فرستادن مدارک برای وقت سفارت آمریکا در قبرس به این ایمیل

cypres.sefarat@gmail.com

 

 


نوشته شده در یکشنبه 1 خرداد 1390 ساعت 11:22 ق.ظ توسط siavash سیاوش نظرات |


Design By : Pars Skin